fbpx

Opgeven nog voordat ze eraan begonnen zijn! Spanning bij je kind, spanning in huis, spanning tussen jullie als ouders, spanning tussen de trainer en ouders. Angst om te falen in communicatie, in uitvoering. Een kind met talent in sport wordt hier vaak mee geconfronteerd. En naast het kind ook de ouder(s) en de trainer. Wat maakt dat kinderen opgeven? En hoe kun je als ouder(s) en trainer het kind helpen doorzetten?

3 redenen waardoor kinderen kunnen opgeven

Veel heeft te maken met de verwachtingen die er spelen. Iedereen heeft verwachtingen, het kind, jij als ouder, de trainer. Het willen voldoen aan die verwachtingen roept spanning op. Zeker wanneer die verwachtingen niet duidelijk zijn verwoord, de verwachtingen hoger liggen dan de competenties van het kind en er tegenstrijdige verwachtingen worden gevraagd. Het kind kan hierdoor verward raken. Spanning wordt geboren…

Spanning in het lichaam werkt als een alarmbel voor het brein. Opgelet! Gevaar! Het brein geeft een sein aan het lichaam om zich te wapenen tegen het gevaar. Sommige kinderen wapenen zich door te vluchten(=opgeven), anderen door te vechten(=doorzetten) en weer anderen door te bevriezen(=vast zitten).

Een kind dat opgeeft of vastzit, zit vast in zijn denken. In zijn denken geeft het zichzelf pittige kritiek en is overtuigd dat het de opdracht niet kan uitvoeren. We spreken van een fixed-mindset. De niet helpende gedachten voeden het gevaar, de angst. Zo wordt angst de grote winnaar.

Kinderen zijn loyaal aan hun ouder(s) en ook aan hun trainer. De verschillende verwachtingen van ouder(s) en trainer kunnen het kind in een moeilijke positie zetten. In het belang van het welzijn van het kind, brengt het bespreken van die verschillende verwachtingen duidelijkheid en rust.

Als ouder(s) heb je andere verwachtingen dan de trainer en ja ook anders dan die van je kind. De verwachtingen zijn niet beter, niet slechter, slechts anders. Over de verschillen in gesprek gaan brengt helderheid, rust en doelgerichtheid.

Doorzetten als te leren vaardigheid

Kinderen helpen doorzetten is ze uitdagen en aanmoedigen om iets nieuws te proberen. Proberen is leren is daarbij een mooie helpende gedachte. Help kinderen bloeien en groeien door hun gedachten uit te dagen. Klopt het wat je denkt? Hoe weet je dat?

Help kinderen hun fixed-mindset veranderen in een Groei-mindset. Met een Groei-mindset leren kinderen dat er meer mogelijkheden/manieren zijn om iets te doen en bereiken. De spreekwoordelijke vele wegen die naar Rome leiden..

Doorzetten is een vaardigheid die je kunt leren. Om te kunnen doorzetten is het belangrijk om faal ervaringen te hebben. Wanneer je kunt zien dat door te falen, te vallen, onderuit te gaan, te botsen, te missen je leert wat je anders kan doen om te slagen, overeind te blijven, te omzeilen, te raken..

Dan leer je anders kijken en denken. Dan denk je gericht op wat je nog kan leren om je doel te bereiken. Ontdek je wat er al allemaal goed gaat.

Ouders en trainers hebben geleerd om door te zetten. Vanuit liefde, passie en verantwoordelijkheid vechten zij volhardend voor het succes en geluk van het kind. In hun enthousiasme draven zij daarbij soms door en moedigen het kind aan om mee te draven.

Wanneer het kind minder hard draaft, zijn we geneigd dit te vertalen als opgeven. Echter geeft het kind niet op, het hanteert alleen een ander tempo. Opnieuw anders kijken en denken naar en over een situatie.

Deze andere manier van kijken en denken hanteert de Mental Sport Coach in het versterken van mentale veerkracht bij kinderen, hun ouder(s) en trainers. Het noemt oplossingsgericht werken en denken.

Dit oplossingsgericht werken en denken helpt bouwen aan zelfvertrouwen en sterktes en maakt het verschil t.o.v. het probleemgericht denken dat ons is aangeleerd.

Samenwerken

Merk jij dat je kind (snel)opgeeft en wil je hem hiermee helpen? Merk je dat jullie vooral probleemgericht werken en denken? Wil je leren oplossingsgericht werken en denken? En dat in het kader van meer plezier, rust en succes voor je sport getalenteerd kind?

Kies dan hier voor:

Een gratis telefonisch kennismakingsgesprek en stel je vragen.

 

Op jouw Bloei & Groei

Danielle Teheux

De oplossingsgerichte Kindercoach