fbpx

Omgaan met ongewenst gedrag

Mijn Blog van deze maand draag ik op aan alle lieve ouders van de basisschool Sint-Pieter te Hamme, met wie ik een verhelderende avond doorbracht rond het thema “Praten met je kind”. In gesprek met elkaar ontdekten we dat we als ouder(s), opvoeders en leerkrachten vooral probleemgericht denken en handelen. Zo vergroten we ongewenst gedrag door er de focus op te blijven leggen. Door anders te leren denken en handelen verleg je de focus naar gewenst gedrag. Lees zeker verder als je wilt weten hoe je dat doet!

Tips&Tops

Heb je als ouder het gevoel dat je niet meer weet wat te doen of te zeggen om gewenst gedrag van je kind te krijgen?
Is er onbewust een negatieve sfeer in huis gekropen?
Hoor je jezelf alleen nog maar commando’s uitdelen, schreeuwen en boos worden?
Hoor je jezelf alleen nog maar zeggen wat er niet goed gaat?
Vraag je jezelf af of het ook anders kan?

Wel lieve ouders, houd moed!
Opvoeden lijkt soms een onmogelijke taak maar wanneer je gebruik leert maken van onderstaand stappenplan wordt opvoeden weer leuk!

1. Neem een schrift of blad papier en maak een stappenplan

– Van welk ongewenst gedrag van je kind heb je last?
– Welk gewenst gedrag wil je ervoor in de plaats?
– Hoe gaan we het gewenste gedrag stimuleren?
– Welke hulpmiddelen gaan we daarbij gebruiken?
– Wanneer starten we met de nieuwe aanpak?

2. Bespreek deze vragen zorgvuldig met je partner en noteer de antwoorden in je stappenplan

-belangrijk is dat je als ouders dezelfde regels hanteert
-belangrijk is dat je tijdens het aanleren van het gewenste gedrag consequent bent en blijft

3. Nodig je kind uit voor een “Gezinsvergadering”

-introduceer de “Gezinsvergadering” in je gezin
-maak er een belangrijke ontmoeting van voor alle leden van het gezin, 1x per week of 1x per maand
– leg uit dat tijdens de gezinsvergadering iedereen mag vertellen wat hij fijn en minder fijn vind in het gezin
– maak spelregels voor de gezinsvergadering,
bijv. als iemand praat laten we hem uitpraten, we lachen niemand uit, we spreken op zachte toon…

4. Bespreek tijdens de gezinsvergadering wat je graag wilt veranderen, doe dit door:

– leg uit wat het ongewenste gedrag met jou doet
– nodig je kind uit te vertellen wat het ongewenste gedrag met hem doet
– leg uit welk gedrag je graag in de plaats wilt
– nodig je kind uit samen op zoek te gaan naar de voordelen van dit gewenst gedrag
– bespreek samen hoe jullie het gewenste gedrag gaan aanleren
– maak samen met je kind een Plan van aanpak:
Gewenst doel../ De vaardigheid die ik wil leren is../Als ik 12 kruisjes heb beheers ik mijn nieuwe vaardigheid en word ik beloond met..

5. Wanneer jullie starten met het aanleren van de nieuwe vaardigheid:

– evalueer voor het slapen gaan in alle rust met je kind wat vandaag al goed ging
– maak hier een groot compliment over
– moedig het kind aan te blijven oefenen ook als het nog niet zo goed lukt
– oefenen is leren dus het is heel gewoon als het niet meteen lukt
– ook kan je kind wel eens een slechte dag hebben, bespreek dat en moedig hem aan morgen opnieuw te proberen

Ik wens jullie veel plezier en succes met met het opzetten en uitvoeren van het stappenplan! Wil je meer leren of weten van oplossingsgericht denken en werken of kun je hulp gebruiken bij het ombuigen van ongewenst gedrag?

Vraag dan een gratis telefonisch oriëntatiegesprek aan en ontdek alle mogelijkheden.

‘Zorg eerst goed voor jezelf, dan kun je ook goed voor de ander zorgen’

Op jullie Bloei & Groei

De Oplossingsgerichte Kindercoach,

kindercoach