Hallo, leuk dat je er weer bent!

Mijn Blog van deze maand draag ik op aan alle lieve ouders van de basisschool Sint-Pieter te Hamme, met wie ik een verhelderende avond doorbracht rond het thema “Praten met je kind”.

Het oudercomité van de school nodigde mij via de ouderacademie van de VCOV uit als gastspreekster.

Zowel voor het oudercomité als voor mijzelf was het ons eerste optreden.
Ik mag zeggen dat het oudercomité voor een eerst gebrachte info avond veel ouders heeft mogen verwelkomen, proficiat daarvoor!
Bij een eerste keer zijn er vaak nog wat aandachtspunten die voor verbetering vragen.

Dankzij het zorgvuldig invullen van de evaluatieformulieren weet de kindercoach waar jullie ouders een beetje op jullie honger zijn blijven zitten.
Het is dan ook met veel liefde en plezier dat ik jullie via dit Blog een aantal Tips&Tops wil aanreiken.
Deze Tips&Tops helpen gewenst gedrag van jullie kinderen te ontwikkelen.

Tips&Tops

Heb je als ouder het gevoel dat je niet meer weet wat te doen of te zeggen om gewenst gedrag van je kind te krijgen?
Is er onbewust een negatieve sfeer in huis gekropen?
Hoor je jezelf alleen nog maar commando’s uitdelen, schreeuwen en boos worden?
Hoor je jezelf alleen nog maar zeggen wat er niet goed gaat?
Vraag je jezelf af of het ook anders kan?

Wel lieve ouders, houd moed!
Opvoeden lijkt soms een onmogelijke taak maar wanneer je gebruik leert maken van onderstaand stappenplan wordt opvoeden kinderspel!

1. Neem een schrift of blad papier en maak een stappenplan.
– Van welk ongewenst gedrag van je kind heb je last?
– Welk gewenst gedrag wil je ervoor in de plaats?
– Hoe gaan we het gewenste gedrag stimuleren?
– Welke hulpmiddelen gaan we daarbij gebruiken?
– Wanneer starten we met de nieuwe aanpak?

2. Bespreek deze vragen zorgvuldig met je partner en noteer de antwoorden in je stappenplan.
-belangrijk is dat je als ouders dezelfde regels hanteert
-belangrijk is dat je tijdens het aanleren van het gewenste gedrag consequent bent en blijft

3. Nodig je kind uit voor een “Gezinsvergadering”.
-introduceer de “Gezinsvergadering” in je gezin
-maak er een belangrijke ontmoeting van voor alle leden van het gezin, 1x per week of 1x per maand
– leg uit dat tijdens de gezinsvergadering iedereen mag vertellen wat hij fijn en minder fijn vind in het gezin
– maak spelregels voor de gezinsvergadering,
bijv. als iemand praat laten we hem uitpraten, we lachen niemand uit, we spreken op zachte toon…

4. Bespreek tijdens de gezinsvergadering wat je graag wilt veranderen, doe dit door:
– leg uit wat het ongewenste gedrag met jou doet
– nodig je kind uit te vertellen wat het ongewenste gedrag met hem doet
– leg uit welk gedrag je graag in de plaats wilt
– nodig je kind uit samen op zoek te gaan naar de voordelen van dit gewenst gedrag
– bespreek samen hoe jullie het gewenste gedrag gaan aanleren
– maak samen met je kind een Plan van aanpak:
Gewenst doel../ De vaardigheid die ik wil leren is../Als ik 12 kruisjes heb beheers ik mijn nieuwe vaardigheid en word ik beloond met..

5. Wanneer jullie starten met het aanleren van de nieuwe vaardigheid:
– evalueer voor het slapen gaan in alle rust met je kind wat vandaag al goed ging
– maak hier een groot compliment over
– moedig het kind aan te blijven oefenen ook als het nog niet zo goed lukt
– oefenen is leren dus het is heel gewoon als het niet meteen lukt
– ook kan je kind wel eens een slechte dag hebben, bespreek dat en moedig hem aan morgen opnieuw te proberen

Lieve ouders van Sint-Pieter, ik wens jullie veel succes met met het opzetten en uitvoeren van het stappenplan!
Gebruik het geheugensteuntje, “Ik zeg wat ik wél wil ” bijv. “schreeuw niet” wordt “praat zacht.”
Bedankt voor het zorgvuldig invullen van de evaluatieformulieren.
Ik heb genoten van jullie lieve en eerlijke antwoorden, het helpt mij, jullie ouders nog beter te kunnen helpen!

“Zorg eerst goed voor jezelf, dan kun je ook voor de ander zorgen”

Liefs

Danielle

De Kindercoach