fbpx

Zolang ik mij herinner, ben ik altijd zeer geïnteresseerd geweest in het doen en laten van de mens. Ik herinner mijzelf in mijn jonge jaren als een kind dat andere kinderen altijd graag vertelde wat en hoe je iets moest doen. Ik was nogal aanwezig in de klas en onder mijn vriendinnen nam ik graag de leiding. Als ik hier zo over mijmer vrees ik, dat ik waarschijnlijk nogal bazig, betweterig en druk overkwam.

Nu, vele jaren later, leer ik mijzelf steeds beter kennen en begin ik langzaam te begrijpen wie ik ben en waarom ik doe wat ik doe. Het is pas tijdens mijn studie tot Sociaal-Emotioneel-Vaardigheids-trainer dat ik ontdek wat maakt dat ik ben wie ik ben. Deze ontdekking, dit inzicht, bracht zoveel puzzelstukjes op zijn plaats, dat ik tot tranen was geroerd. Voor mij werd toen al snel duidelijk wat ik na mijn studie wilde doen…

Weten wie je bent

Weten wie je bent en waarom je doet zoals je doet maakt het een stuk eenvoudiger om je leven te leiden en richting te geven. Vanuit begrip voor jezelf kun je ook de ander met meer begrip ontmoeten en ontstaat er een prettige bodem voor communicatie, ontwikkeling en samenwerking. Dit ontdekken en accepteren van wie je bent gaat niet voor iedereen van een leien dakje.

Bij onze geboorte krijgen we allemaal onze eigen handleiding mee en gedurende het groter groeien leer je deze steeds beter lezen, geholpen door de mensen om je heen.

Maar wat als de mensen om je heen je handleiding niet kunnen lezen? Wat als je handleiding zo uniek en bijzonder is dat hij voor de ander moeilijk is toe te passen?

Een unieke en bijzondere handleiding

Kinderen en hun ouders waarbij in de handleiding hoogbegaafd, hoogsensitief, AD(H)D of autisme, doof, blind, down, staat weten wat het betekent om zo een unieke en bijzondere handleiding te bezitten. Zij ervaren iedere dag opnieuw het gevoel van onbegrip en worsteling, vanwege die unieke en bijzondere handleiding.

Het vergt dan ook veel kracht, liefde, steun en begrip om deze handleiding te leren lezen.

Het bijzondere van kinderen met deze unieke, bijzondere handleiding is dat deze kinderen een grote gave hebben waar anderen hun hele leven naar op zoek zijn. Het kunnen leven vanuit het hart met een geweldig groot gevoel voor eerlijkheid, oprechtheid en menslievendheid.

Ik mocht onlangs het boek “IQ te koop” hoogstpersoonlijk, van de schrijvers zelf in ontvangst nemen. Na een boeiend gesprek met Jan en Janneke over hoogbegaafdheid en het lezen van hun persoonlijke levenservaring hiermee in het boek, word ik nog meer bevestigd in mijn overtuiging, dat veel staat of valt met communicatie. Ik heb dan ook enorm veel bewondering voor alle kinderen en ouders die iedere dag opnieuw volhouden en doorzetten, om hun handleiding voor zichzelf en anderen leesbaar te maken.

Verschillende hulpvragen, hetzelfde doel

In mijn functie als kindercoach ontmoet ik kinderen en hun ouders. Zij komen naar mij toe met een hulpvraag en aan mij de taak om samen met hun een oplossing te zoeken. Dit is geen simpele opdracht. Als kindercoach heb ik te maken met twee hulpvragen, één van het kind en één van de ouders.

Is die hulpvraag dan niet hetzelfde vragen jullie je nu waarschijnlijk af?

Het antwoord is ja en nee. Ja, omdat de hulpvraag van zowel de ouders als het kind als gemeenschappelijk doel hebben het zich goed in zijn vel voelen van het kind (ouders doen er namelijk alles aan om hun kind gelukkig te zien, dat is vaak hun hoogste geluk). Voelt het kind zich goed dan voelen ouders zich ook goed. Nee, omdat de hulpvraag van het kind anders is als die van de ouders.

Als kindercoach vertaal ik de twee hulpvragen in beide richtingen; van kind naar ouder en van ouder naar kind. Uit dit vertalen ontstaat de oplossing die zowel kind als ouder helpt om weer samen verder te groeien. Als kindercoach help ik als het ware het kind zijn handleiding te leren lezen en de ouders om de handleiding toe te passen.

Voorbij schaamte, schuld en verdriet

Het erkennen dat je kind een unieke en bijzondere handleiding heeft is een eerste stap. Het erkennen dat je als ouder hulp nodig hebt om de handleiding te leren lezen en toe te passen een volgende. Dit is geen makkelijke opdracht en dit vraagt van ons als ouders veel kracht, moed, geduld, acceptatie, inzicht en liefde. Dat je tijdens het uitvoeren van deze opdracht hulp kunt gebruiken is waarschijnlijk zeer wenselijk. Ik vertelde je aan het begin van mijn verhaal wat ik na mijn studie wilde gaan doen……

Vraag

Zoek je hulp of wil je graag eens je zorg delen?

De kindercoach luistert naar je verhaal en zoekt samen met jou naar oplossingen.

Maak hier een afspraak voor een gratis telefonisch oriëntatiegesprek.

‘Pas wanneer je eerst goed zorgt voor jezelf  kun je goed zorgen voor de ander’


Op jouw Bloei & Groei

Danielle Teheux

De Oplossingsgerichte Kindercoach