fbpx

Hoe is het eigenlijk voor jou om op te voeden?

Wanneer je eerste kind geboren wordt, krijg je automatisch een promotie met als titel mama of papa. Het ouderschap is geboren! Sommigen onder ons zijn voor het ouderschap in de wieg gelegd, voor anderen lijkt het een worsteling. Tot welke groep behoor jij?

Wat maakt opvoeden nou zo lastig?

Als eerste is er het besef van de enorme verantwoordelijkheid die je krijgt bij de geboorte van je kinderen. Iedere dag opnieuw, 24 uur lang, word je geacht paraat te staan om aan de noden van je pasgeborene te voldoen.

Wanneer je kind geen gemakkelijke start heeft door medische problemen of anderszins, kan er extra onrust en spanning in het kersverse gezin ontstaan.

Als tweede is er de sluimerende twijfel die je bezighoud met de vraag: “Doe ik wat ik doe goed?”

Wat maakt dat je doet wat je doet?

Door de tijd heen zien we dat er verschillende opvoedstijlen zijn ontstaan. Een opvoedstijl kenmerkt zich door de manier waarop ouders en kinderen met elkaar communiceren.

Als kind word je grootgebracht met normen, waarden, overtuigingen, rituelen, gebruiken, talenten en beperkingen die er binnen het gezin gehanteerd worden. De manier waarop deze door je ouders overgebracht (lees:gecommuniceerd) worden, is een belangrijk onderdeel van jouw zijn. Hetgeen jouw ouders je voorleven neem je onbewust over en leef je grotendeels hetzelfde voor bij jouw kinderen. Zo geven generaties lang, ouders het “opvoed” stokje met daarin de opgeslagen familiepatronen, door aan hun kinderen.

Wanneer de “opvoed” stokjes uit twee verschillende families samensmelten, kan dat leiden tot botsingen en vraagt dat voor aanpassingen die zorgen voor een nieuw patroon(lees:opvoedstijl). Het niet herkennen van de verschillende “opvoed” stokjes is een van de oorzaken die voor onrust en disharmonie kunnen zorgen binnen het gezin. Ontdekken welk “opvoed” stokje jij hebt meegekregen en hoe jij jouw “opvoed” stokje wilt doorgeven kan dan ook heel verhelderend zijn.

Opvoeden!? Het kan anders!

Ouder worden en ouderschap krijgen vraagt een grote verantwoordelijkheid en inspanning van ons als ouders en zijn niet altijd even makkelijk te dragen. Samen met iemand anders kijken en overleggen wat er nodig is om binnen het gezin meer harmonie te creëren, kan dan helpend zijn.

Als ouders vinden we het soms lastig om om hulp te vragen bij de opvoeding van onze kinderen. We vragen ons daarbij vooral af wat de ander(lees:de omgeving) wel niet van ons zal denken. Weet echter dat iedere ouder wel eens “worstelt” met opvoedingsproblemen en dat door er samen met andere ouders over te praten, het probleem al minder zwaar kan voelen.

Wil jij anders leren opvoeden?

Skills Coaching Academy helpt je op weg!

Sinds september 2017 brengt Skills Coaching Academy de training Bloei & Groei Ouderschap. Deze training  is erop gericht ouders te helpen versterken in hun ouderschap en opvoed skills. Wil je meer informatie over deze training vraag dan nu een gratis telefonisch oriëntatiegesprek aan.

Wil je meteen aan de slag?

Meld je dan aan voor de training of maak kennis met oplossingsgericht denken en werken in een van de ouder workshops van de Ouder Academy.

Op jouw Bloei & Groei

De oplossingsgerichte kindercoach,