Een goed gesprek voeren start met weten hoe je dat doet

Onder een goed gesprek versta ik dat beide partijen zich gehoord voelen en dat er in samenspraak een overeenstemming ontstaat naar ieders tevredenheid. Communiceren kun je leren en een goed gesprek voeren ook! Kennis door geven aan anderen betekent dat je gaat communiceren met elkaar.

In mijn vorige Blogs heb je kunnen lezen over zorgen delen, faalangst en de kracht van luisteren. Wanneer je deze Blogs leest merk dan eens op, op welke manier ik met de lezer in communicatie treed.

Wat gebeurt er bij onderlinge communicatie?

Bij onderlinge communicatie hebben we te maken met een zender, de boodschap brenger, en een ontvanger, de boodschap ontvanger.

Wanneer zender en ontvanger niet goed op elkaar zijn afgestemd ontstaat er een ruis. De oorzaak van de ruis kan zowel liggen bij de zender als bij de ontvanger.

Een belangrijke oorzaak van ruis is het verkeerd afstemmen op de juiste golflengte.

3 grootste valkuilen van miscommunicatie:

1 De zender brengt de boodschap niet helder en duidelijk over
2 De ontvanger begrijpt de boodschap niet
3 Zender en ontvanger raken geïrriteerd

Communiceren doe je vanuit je gevoel en hoe het je is voorgeleefd. Communicerend vanuit onze eigen overtuigingen missen we de aansluiting bij de ontvanger en verzanden onze gesprekken vaak in verdriet, boosheid en teleurstelling.

Om je te helpen krachtig en duidelijk te communiceren, deel ik hier één van de geheimen voor het voeren van een goed gesprek, uit de workshop verbindend communiceren en de training Bloei & Groei Ouderschap.

Het geheim van een goed gesprek:

1 Luister en ontvang de boodschap
2 Herhaal de boodschap om af te checken of je de boodschap goed begrepen hebt
3 Vraag wat de zender van de boodschap wil
4 Vertel wat jij graag wil
5 Maak samen afspraken

Waar heb je mee te maken tijdens het voeren van een gesprek?

We onderscheiden verschillende uitgangspunten waarop je een goed gesprek voert.

Je wil in een gesprek de ander iets:

  • vertellen
  • vragen
  • uitleggen
  • aanmoedigen
  • uitnodigen
  • overleggen
  • opleggen

Wat overeenkomt in de verschillende gesprekken is dat iedere persoon in het gesprek zijn eigen gedachten, gevoelens en behoeften heeft.

Gedachten zijn opgebouwd uit eigen overtuigingen en wensen .

Gevoelens uiten zich in emoties wanneer wensen niet worden gehoord of gezien.

Behoeften zijn wat je nodig hebt om te kunnen groeien/ontwikkelen.

Wat helpt je een krachtig en duidelijk gesprek te voeren?

1. Wanneer je tijdens een gesprek eerst leert waarnemen  bij jezelf dan.. kan dat je helpen, je eigen gevoel en behoefte te ontdekken.

2. Indien je weet wat je behoefte(wat je nodig hebt) is dan..  kun je  duidelijker je verzoek doen(vragen/zeggen wat je wenst).

3. Als je ontdekt hoe je gevoel en behoefte kunt waarnemen bij jezelf dan… ben je ook in staat gevoel en behoefte waar te nemen bij de ander.

Vanuit dit wederzijds respect en begrip ontstaat een duidelijk en verbindend gesprek. Een goed gesprek dus!

Wil jij een goed gesprek leren voeren?

Tijdens de workshop Verbindend communiceren of de training Bloei & Groei Ouderschap leer je helder en duidelijk communiceren waardoor je boodschappen begrepen worden en er harmonie en samenwerking ontstaat.

Je nieuwe communicatie Skills helpen je thuis, op je werk, in schoolgesprekken en met anderen om vanuit rust en verbinding prettige gesprekken te voeren.

Meer weten?

Vraag vandaag nog een Gratis telefonisch kennismakingsgesprek aan!

Nieuwsgierig als ik ben…

Wat is jouw geheim voor een goed gesprek?

Veel succes met het voeren van een goed gesprek en tot het volgende Blog.

Op jouw Bloei & Groei!

Danielle Teheux

De oplossingsgericht kindercoach